PROJE BAŞKA BAHARA KALMASIN,
MALİYETİ SÜRPRİZ OLMASIN!

Bizim için bir projenin başarısını, planlanan zamanda planlanan maliyetle bitirilip bitirilmediği belirler. ARY, üretimden maliyet muhasebesine, entegrasyondan sürüm yükseltme projelerine kadar pek çok konuda proje yönetimi metodolojileri geliştirir. Proje yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için projenin gelişiminin sürekli takibi, verimli kaynak kullanımı, organizasyonel değişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve koordinasyonunda tam hizmet verir.

 

ARY, şirketlerin LOGO ürünlerinden en yüksek verimi alabilmeleri için, yeni sistemin kurulması sürecinde yürütülmesi gereken her türlü faaliyeti kapsayan bir hizmetler bütününü Proje Uygulama Danışmanlığı çerçevesinde geliştirmiş olduğu özel bir metodoloji ile sunar.

 

ARY Proje Uygulama Metodolojisi (ARPUM), LOGO ürünleriyle işletme ihtiyaçlarına en uygun ve yazılım yeteneklerini en üst düzeyde kullanan yönetim bilişim çözümlerinin bulunması ve bu çözümlerin zamanla ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlara da en kısa sürede cevap verecek şekilde uygulanması için geliştirilmiştir. Metodolojinin temelinde bugüne kadar LOGO bünyesinde benzer çözümleri uygulamış uzmanların deneyimleri yatar. Yazılımların gelişmesi ve uzman deneyimlerinin artmasıyla birlikte ARPUM da sürekli olarak güncellenir.

 

ARPUM SÜREÇLERİ

Ön Analiz:

ARY gerçekçi bir plan dahilinde en sağlıklı teklifi oluşturur. Hedefler belirlenir.

 

Analiz ve Tasarım: 

Belirlenen hedefler doğrultusunda projenin detay planı hazırlanır ve gerekli görev dağılımı yapılır. Sisteme yönelik bilgiler toplanır, tasarımlar tamamlanır ve Analiz ve Tasarım Raporu oluşturulur.

 

Kurulum, Danışmanlık ve Proje Yönetimi: 

Analiz ve Tasarım Raporu’ndan hareketle hedeflenen sistem kurulur ve test edilir. Anahtar kullanıcılara pekiştirme eğitimi verilir.

 

Canlı Kullanıma Geçiş:

Tüm testleri yapılmış olan yeni sistem, olası riskleri en aza indirmek için mevcut sistemle bir süre paralel çalıştırıldıktan sonra devreye alınır.