DAHA AZ TELEFON, DAHA ÇOK İŞ!

LOGOConnect B2B sayesinde iş ortaklarınız, tedarikçileriniz ve şirketiniz arasındaki yoğun telefon ve faks trafiğinden kurtulur, belge ve raporlarınıza hızla ve hatasız olarak kaynağından ulaşırsınız.

Go Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise kullanıcılarının sürüm farkı gözetmeksizin birbirleri arasında bilgi transferi yapmalarına olanak yaratan LOGOConnect B2B, transfer edilen bilgilerin (malzeme kartı, fatura, sipariş, irsaliye vb.) ticari sisteme güvenli bir şekilde kaydedilmesini sağlar.